nearly Zero-Energy Building

Toate clădirile pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza unei autorizaţii de construire emise începând cu 31 decembrie 2020 trebuie să respecte standardul nZEB („nearly zero-energy building”), adică să aibă un consum de energie aproape egal cu zero, asigurat în mare parte din surse regenerabile de energie, dar şi printr-un grad ridicat de eficienţă energetică.

Pentru clădirile publice, această obligaţie era deja valabilă încă de la finalul lui 2018.

Din 2021 aceste reglementări se aplică la nivel european asupra tuturor categoriilor de clădiri private, respectiv locuinţe individuale, blocuri multifamiliale, clădiri de birouri sau alte tipuri de spaţii.

Pentru locuinte s-a stabilit ca energie primară specifică maxim admisă, proprie clădirii de tip NZEB = 111 kWh/m2an.

În legislația națională, clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero este acea „clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit în proporție de minimum 30% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021”

Echipa noastră de proiectare vă va oferi consultanța necesară pentru a atinge cote a performanțelor energetice cât mai ridicate, cu costuri cat mai scăzute.

Aici este legea 372/2005 actualizata de Legea 101/2020:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66970

Aici este metodologia privind planul de creștere al clădirilor NZEB în România, publicat în 2014:

https://www.mlpda.ro/userfiles/metodologie_calcul_performanta_energetica_iulie2014.pdf

Aici găsești directivele europene privind strategiile de creștere a performanței energetice ale clădirilor:

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_ro