Politica de confidentialitate – GDPR

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

ConstructNet SRL – Sediu social: loc. Chicerea, str. Ciresului nr. 5, com. Tomesti, jud. Iasi

In momentul de fata avem activitate in principal pe raza Municipiului Timisoara, jud. Timis

0757158330 – Vlad-Codrin Frunza

Termeni
GDPR “Regulamentul general privind protecția datelor”
Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele noastre pe site-ul nostru web sau direct telefonic.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, oferite voluntar si doar dupa ACORDUL dat de dumneavoastra ca ati luat la cunostinta acest document de protectie a datelor, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți, astfel:

Când ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele; anumite date de identificare (CNP sau CUI), telefon, adresa de livrare TOTE ACESTEA FIIND NECESARE PROCESULUI DE FACTURARE SI DE LIVRARE!

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in general pentru prestarea serviciilor noastre  în beneficiul dvs.

Pentru marketing

– NU vom trimite niciodata mesaje, reclame, Sms in scop de marketing fara acordul dumneavoastra,, NU TRANSMITEM ALTOR COMPANII DATELE DVS.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp avem un contract in derulare. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior derularii contractelor, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. (art 6 alin 2 la prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte).

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor actuale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”) apoi prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, care se face in conditiile de siguranta si confor legilor la sediul firmei.

Ce drepturi aveți
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
  • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
  • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
  • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
  • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

  • pentru respectarea unei obligații legale; sau
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Ne puteți cere detalii despre stocarea datelor dvs cu caracter personal la adresa de e-mail contact@ConstructNet.ro

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile.

Plângeri
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul nostru cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin e-mail, posta sau curier la datele noastre de contact din antet.